Wild Providence - You'Ll Wonder Where The Yellow Went, When You Brush Your Teeth With Temp.

gräsarmering

Posted Nov. 23, 2015, 5:23 a.m. By temp Tags: Anläggning

Gräsmattor som ska utsättas för stor belastning bör förses med gräsarmering. Det innebär att man vid anläggandet armerar gräsmattan med ett slags cellkonstruktion av återvunnen plast. Denna metod kan även användas för grusgångar, grusinfarter och parkeringsplatser. Cellerna förstärker ytan mot belastning såsom tung trafik eller frekvent promenerande och möjliggör dessutom god dränering i ytskiktet. Gräsmattor ser så gröna och fina ut och man kan tro att de bara råkar växa där.