Wild Providence - You'Ll Wonder Where The Yellow Went, When You Brush Your Teeth With Temp.

Koll på efter bortgången

Posted Jan. 12, 2015, 7:06 p.m. By temp Tags: Begravningar

Att göra en bouppteckning i Stockholm är oftast plågsamt och inte alls så roligt som vissa tycker. Jag anser till exempel att man ska se till att inte bara uppteckna sakerna som finns inom bohaget utan man ska också se till att uppteckna saker som tidigare fanns där och detta ska man göra som minne för den bortgångne. Det är också fint att man ser till att inte bara göra detta själv utan om den bortgågne hade barn så ska dom vara med och göra detta, allt för rättvisans skulle och sådana saker.